ON Semiconductor Process Engineer (EFT-AMAT) in Oudenaarde, Belgium

Als Process Engineer zullen de volgende taken tot jouw verantwoordelijkheid behoren:

• Je bent de eindverantwoordelijke voor een bepaalde procesgroep binnen de waferproductie.

• Je ontwikkelt en past bestaande processen aan.

• Je ondersteunt productie bij de dagelijkse monitoring van jouw processen en grijpt in waar nodig.

• Je definieert vereisten en specificaties van het machinepark en helpt bij kwalificaties van nieuwe toestellen en processen.

• Je adviseert, bereidt veranderingen en aanvullingen voor die de productie zullen verbeteren of vereenvoudigen.

• Je werkt nauw samen met productie operatoren en het ontwikkelingsteam.

Binnen jouw job zal je gebruik maken van:

• SPC-, Cpk- berekening- en defect analysepakketten.

• Software om proactief modellen op te stellen ter optimalisatie van proces- en toestelparameters.

• FMEA technieken om de proces monitoring te optimaliseren en het risico van kwaliteitsverlies te verminderen.

· • Je zult kennis opdoen van meettoestellen om de processen te bewaken.

Als Process Engineer kan je van wacht zijn buiten de kantooruren voor de processen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.


Act as the end responsible for processing, development and support within wafer manufacturing.

• You will develop new processes, and adapt existing processes.

• You support production with the daily monitoring of your processes, and act on them if required.

• You define processing equipment requirements and specifications, and run qualifications of new process tools and processes.

• You recommend and prepare changes, additions, and modifications which will simplify or facilitate manufacturing.

• You work in close collaboration with the production operators and the development team.

Within the job you will use:

• SPC, Cpk-calculations, defects analysis software tools.

• Tools to proactively monitor, develop and characterize processes (using design of experiments) and model equipment parameters.

• FMEA techniques to optimize process monitoring and to minimize the risk of quality loss.

• You will learn using measuring tools to follow-up the processes.

As a Process Engineer you will also be on call in off hours for the processes under your authority.

Master of Doctor in chemie of fysicia, of gelijkwaardig door ervaring.

• Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.

• Je beschikt over goede communicatievaardigheden. Je beheerst het Engels goed.

• Affiniteit met de halfgeleiderindustrie en ervaring met een productieomgeving zijn een troef.

• Kennis van nat-chemische processen in de halfgeleiderindustrie zijn een sterk pluspunt.

• Ervaring met MS Office en JMP zijn ook plusplunten.


• Master or PhD Chemistry or Physics, or equivalent through experience.

• Flexible, stress-resistant, strong sense of responsibility.

• Good communication skills. Spoken knowledge of Dutch/English.

• Affinity with the semiconductor industry and exposure to a production environmentare a plus.

• Especially knowledge of wet chemical processes is a great asset.

• Experience with MS Office and JMP are also advantages.

Job: Engineering

Title: Process Engineer (EFT-AMAT)

Location: BE-BE-Oudenaarde

Requisition ID: 1801604

ON Semiconductor is an Equal Employment Opportunity Employer and prohibits discrimination on the basis of age, race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, citizenship, protected veteran status, disability status, or any other federal, state or local protected classes. ON is committed to providing equal employment opportunity to qualified individuals, regardless of protect class status.