Nike Goods Flow Planning Lead (shift system) in Belgium

Become a Part of the NIKE, Inc. Team

NIKE, Inc. does more than outfit the world's best athletes. It is a place to explore potential, obliterate boundaries and push out the edges of what can be. The company looks for people who can grow, think, dream and create. Its culture thrives by embracing diversity and rewarding imagination. The brand seeks achievers, leaders and visionaries. At Nike, it’s about each person bringing skills and passion to a challenging and constantly evolving game.

Nike Supply Chain experts ensure that every year 900 million pieces of footwear, apparel and equipment arrive at the right destination on time. That’s no easy task. The complex process involves more than 50 distribution centers, a network of thousands of accounts, and more than 100,000 retail stores around the world. Supply Chain professionals from Laakdal, Belgium, to São Paulo, Brasil, make it happen. They constantly push for ways to make Nike’s supply chain faster, more efficient and more responsive to Nike’s always-changing consumer needs.

Description

Een Goods Flow Planning Leadis verantwoordelijk voor de dagelijkse planning van een optimale goederenstroom doorheen het logististieke proces, waarbij het aanbod van het product steeds is afgestemd bij de vraag van de markt. De balans tussen klanttevredenheid, capaciteiten, kosten en sustainability staat hierin steeds centraal. Je supporteert en stuurt je team in continue process verbeteringen. Ook maak je gebruik van data & analyses om service aan onze klanten continu te verbeteren.

A Goods Flow Planning lead is responsible for the daily planning of an optimal flow of goods through the supply chain, whereby the delivery of the product is tailored to the demands of the marketplace. The balance between customer satisfaction, capacities, costs and sustainability is crucial. You support and guide your team in continuous process improvements. You also use data and analysis to improve service to our consumers.

 • Je organiseert hetplanning proces volgens service verwachtingen en prioriteiten vanuit de markt,rekening houdend met logistieke capaciteiten.

 • Je bewaakt de processenen proceduren volgens afgesproken service levels.

 • Je leidt, coacht,stuurt en inspireert je team.

 • Je bent gefascineerddoor veranderingen en houdt ervan je team in deze transities mee te pakken

 • Je bouwt sterke partnerships op in de bredere Nike organisatie om deservice naar de markt te verbeteren.

 • Je bent voortdurend op zoek naar innovatie om onze planningprocessen teverbeteren en de service en efficiëntie te verhogen, gesupporteerd door KPI’s.

 • Je zorgt voor goede enefficiente interne communicatie.

 • Youorganize the planning process according to service expectations and prioritiesfrom the market, taking into account logistic capacities.

 • Youmonitor the processes and procedures according to agreed service levels.

 • You lead,coach, drive and inspire your team.

 • You arefascinated by changes and are motivated to involve your team in thesetransitions

 • You buildstrong partnerships within the broader Nike organization to improve the serviceto the market.

 • You areconstantly looking for innovation to improve our planning processes and toincrease service and efficiency, supported by KPIs.

 • You ensureclear and efficient internal communication.

Qualifications

 • Service naar de klantstaat voor jou voorop.

 • Je hebt een bredealgemene supply chain kennis en je hebt min 3 jaar ervaring in een planning oflogistieke functie. Leidinggevende ervaring is een pluspunt.

 • Je begrijpt de impactvan beslissingen en gebeurtenissen op de hele logisitieke goederenstroom.

 • Je bent een teamplayermet leidinggevende capaciteiten en je hebt een passie om talent te ontwikkelen.

 • Zelfstandig werken kanje uitstekend en je neemt je verantwoordelijkheid op.

 • Je bent flexibel enstressbestendig.

 • Je bent een vlottecommunicator in het Engels: gesproken en geschreven, informeel en formeel(Nederlands is pluspunt)

 • Bereid om te werken in een shiftensysteem: de ene week een vroege vogel(6u-14u) en de andere week verder “snoozen” (14u-22u)

 • You have aservice mindset

 • You have abroad general supply chain knowledge and you have at least 3 years’ experiencein a planning or logistics function. Experience leading people is a plus.

 • Youunderstand the impact of decisions and events on the entire logistical flow ofgoods.

 • You are ateam player with capacity to lead and you have a passion to develop talent.

 • You canwork independently, and you take responsibility.

 • You areflexible and stress resistant.

 • You are afluent communicator in English: spoken and written, informal and formal (Dutchis a plus)

 • Willing to work in a shift system: one week an early bird (6h-14h)and the other week “snoozing” (14h-22h).

Run for gold...

 • Strak pak aan de haak!Onze informele dresscode zorgt voor een enthousiaste en ongedwongen werksfeer.

 • Je kan rekenen op eencompetitief pakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,pensioenspaarplan, kilometer- en fietsvergoeding,...)

 • Maak vrij gebruik vanons sportcomplex om je fysieke grenzen te verleggen: atletiekpiste, beachvolleybal-en tennisvelden, fitness-, sport- en squashzalen...

 • De Goods Flow Planning Managerzal je coachen, inspireren en verder doen ontwikkelen waardoor je talentvoortdurend in beweging blijft.

Run for gold ...

 • Ourinformal dress code ensures an enthusiastic and relaxed working atmosphere.

 • You cancount on a competitive package (lunch vouchers, hospitalization insurance,pension savings plan, kilometer and bicycle allowance, ...)

 • Make freeuse of our sports complex to push your physical boundaries: running track,beach volleyball and tennis courts, fitness, sports and squash rooms ...

 • The GoodsFlow Planning Manager will coach, inspire and further develop you so that yourtalent keeps moving.

Spelregels:

 1. Eerste selectie opbasis van CV en motivatiebrief

 2. Tweede stap digitaal/telefonisch interview en onlinePC-testen van leerpotentieel (testresultaten uit vorige selecties blijven 1jaar geldig).

 3. Volgende selectie rondeis een assessment en een interview met de hiring manager(s).

 4. De finish is in zicht:na een laatste gesprek met een Manager+1 level zullen we beslissen of je deelzal uitmaken van ons team.

Spelregels:

 1. First selection based on CV and motivation letter

 2. Second step digital / telephone interview and online PC testing of learning potential (testresults from previous selections remain valid for 1 year).

 3. Next selection round is an assessment and an interview with thehiring manager (s).

 4. The finish is in sight: after a final interview with a Manager +1 level we will decide whether you will be a part

Qualifications

 • Service naar de klantstaat voor jou voorop.

 • Je hebt een bredealgemene supply chain kennis en je hebt min 3 jaar ervaring in een planning oflogistieke functie. Leidinggevende ervaring is een pluspunt.

 • Je begrijpt de impactvan beslissingen en gebeurtenissen op de hele logisitieke goederenstroom.

 • Je bent een teamplayermet leidinggevende capaciteiten en je hebt een passie om talent te ontwikkelen.

 • Zelfstandig werken kanje uitstekend en je neemt je verantwoordelijkheid op.

 • Je bent flexibel enstressbestendig.

 • Je bent een vlottecommunicator in het Engels: gesproken en geschreven, informeel en formeel(Nederlands is pluspunt)

 • Bereid om te werken in een shiftensysteem: de ene week een vroege vogel(6u-14u) en de andere week verder “snoozen” (14u-22u)

 • You have aservice mindset

 • You have abroad general supply chain knowledge and you have at least 3 years’ experiencein a planning or logistics function. Experience leading people is a plus.

 • Youunderstand the impact of decisions and events on the entire logistical flow ofgoods.

 • You are ateam player with capacity to lead and you have a passion to develop talent.

 • You canwork independently, and you take responsibility.

 • You areflexible and stress resistant.

 • You are afluent communicator in English: spoken and written, informal and formal (Dutchis a plus)

 • Willing to work in a shift system: one week an early bird (6h-14h)and the other week “snoozing” (14h-22h).

Run for gold...

 • Strak pak aan de haak!Onze informele dresscode zorgt voor een enthousiaste en ongedwongen werksfeer.

 • Je kan rekenen op eencompetitief pakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,pensioenspaarplan, kilometer- en fietsvergoeding,...)

 • Maak vrij gebruik vanons sportcomplex om je fysieke grenzen te verleggen: atletiekpiste, beachvolleybal-en tennisvelden, fitness-, sport- en squashzalen...

 • De Goods Flow Planning Managerzal je coachen, inspireren en verder doen ontwikkelen waardoor je talentvoortdurend in beweging blijft.

Run for gold ...

 • Ourinformal dress code ensures an enthusiastic and relaxed working atmosphere.

 • You cancount on a competitive package (lunch vouchers, hospitalization insurance,pension savings plan, kilometer and bicycle allowance, ...)

 • Make freeuse of our sports complex to push your physical boundaries: running track,beach volleyball and tennis courts, fitness, sports and squash rooms ...

 • The GoodsFlow Planning Manager will coach, inspire and further develop you so that yourtalent keeps moving.

Spelregels:

 1. Eerste selectie opbasis van CV en motivatiebrief

 2. Tweede stap digitaal/telefonisch interview en onlinePC-testen van leerpotentieel (testresultaten uit vorige selecties blijven 1jaar geldig).

 3. Volgende selectie rondeis een assessment en een interview met de hiring manager(s).

 4. De finish is in zicht:na een laatste gesprek met een Manager+1 level zullen we beslissen of je deelzal uitmaken van ons team.

Spelregels:

 1. First selection based on CV and motivation letter

 2. Second step digital / telephone interview and online PC testing of learning potential (testresults from previous selections remain valid for 1 year).

 3. Next selection round is an assessment and an interview with thehiring manager (s).

 4. The finish is in sight: after a final interview with a Manager +1 level we will decide whether you will be a part

NIKE, Inc. is a growth company that looks for team members to grow with it. Nike offers a generous total rewards package, casual work environment, a diverse and inclusive culture, and an electric atmosphere for professional development. No matter the location, or the role, every Nike employee shares one galvanizing mission: To bring inspiration and innovation to every athlete* in the world.

NIKE, Inc. is committed to employing a diverse workforce. Qualified applicants will receive consideration without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, sexual orientation, gender identity, gender expression, veteran status, or disability.

Job ID: 00381857

Location: Belgium--

Job Category: Supply Chain